Menu Đóng

Hạt nhựa LLDPE Q1018H

– Chỉ số MI: 1
– Xuất xứ: QATAR
– Hãng sản xuất: QATOFIN
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa LLDPE Q1018H: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa LLDPE Q1018H: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Films,…
Danh mục:
– Chỉ số MI: 1
– Xuất xứ: QATAR
– Hãng sản xuất: QATOFIN
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa LLDPE Q1018H: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa LLDPE Q1018H: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Films,…