Menu Đóng

Hạt nhựa 1002YB

– Chỉ số MI: 2
– Xuất xứ: Singapore
– Hãng sản xuất: Exxon Mobil
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa LLDPE FILM 1002YB: Đính kèm 
– Bảng an toàn vật liệu: Đính kèm (Chưa có)
– Công dụng sản xuất: Films,…
Danh mục:
– Chỉ số MI: 2
– Xuất xứ: Singapore
– Hãng sản xuất: Exxon Mobil
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa LLDPE FILM 1002YB: Đính kèm 
– Bảng an toàn vật liệu: Đính kèm (Chưa có)
– Công dụng sản xuất: Films,…