Menu Đóng

Hạt nhựa LLDPE CD18N

– Chỉ số MI: 2.8
– Xuất xứ: Ả rập Xê Út
– Hãng sản xuất: SPDC
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa LLDPE CD18N: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa LLDPE CD18N: Đính kèm (Chưa có)
– Công dụng sản xuất: Các loại Film, …
Danh mục:
– Chỉ số MI: 2.8
– Xuất xứ: Ả rập Xê Út
– Hãng sản xuất: SPDC
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa LLDPE CD18N: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa LLDPE CD18N: Đính kèm (Chưa có)
– Công dụng sản xuất: Các loại Film, …