Menu Đóng

Hạt nhựa LLDPE 1002KW

Chỉ số MI: 2.0
Xuất xứ: Singapore
Hãng sản xuất: ExxonMobil
Thông số kỹ thuật:  Đính kèm
Bảng an toàn vật liệu: Đính kèm
Công dụng sản xuất: Film, đóng gói,…

Danh mục:

Chỉ số MI: 2.0
Xuất xứ: Singapore
Hãng sản xuất: ExxonMobil
Thông số kỹ thuật:  Đính kèm
Bảng an toàn vật liệu: Đính kèm
Công dụng sản xuất: Film, đóng gói,…