Menu Đóng

Hạt nhựa LL6101XR

Chỉ số MI: 20
Xuất xứ: Singapore
Hãng sản xuất: ExxonMobil
Thông số kỹ thuật :  Đính kèm
Bảng an toàn vật liệu: Đính kèm
Công dụng sản xuất: Ép nắp chai, thùng rác, thùng nhựa, các đồ dùng gia đình kích cỡ

Danh mục:

Chỉ số MI: 20
Xuất xứ: Singapore
Hãng sản xuất: ExxonMobil
Thông số kỹ thuật :  Đính kèm
Bảng an toàn vật liệu: Đính kèm
Công dụng sản xuất: Ép nắp chai, thùng rác, thùng nhựa, các đồ dùng gia đình kích cỡ