Menu Đóng

Hạt nhựa PP 5032

– Chỉ số MI: 3
– Xuất xứ: Ả rập Xê út
– Hãng sản xuất: ExxonMobil
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa PP Yarn 5032: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa PP Yarn 5032: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Dệt vải nhựa, đóng gói, túi chịu nặng…
Danh mục:
– Chỉ số MI: 3
– Xuất xứ: Ả rập Xê út
– Hãng sản xuất: ExxonMobil
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa PP Yarn 5032: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa PP Yarn 5032: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Dệt vải nhựa, đóng gói, túi chịu nặng…