Menu Đóng

Hạt nhựa PHY0351

– Chỉ số MI: 3.5
– Xuất xứ: Phillipines
– Hãng sản xuất: JG Summit
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa PP Yarn  PHY0351 JG: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa PP Yarn PHY0351 JG: Đính kèm 
– Công dụng sản xuất: Kéo sợi, thừng, dệt bao bì, …
Danh mục:
– Chỉ số MI: 3.5
– Xuất xứ: Phillipines
– Hãng sản xuất: JG Summit
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa PP Yarn  PHY0351 JG: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa PP Yarn PHY0351 JG: Đính kèm 
– Công dụng sản xuất: Kéo sợi, thừng, dệt bao bì, …