Menu Đóng

Hạt nhựa PP FY4012E

Chỉ số MI: 4.0
Xuất xứ: Ả rập Xê út
Hãng sản xuất: Petro Rabigh
Thông số kỹ thuật của hạt nhựa nhựa PP Yarn FY4012E:  Đính kèm
Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa nhựa PP Yarn FY4012E: Đính kèm
Công dụng sản xuất: Dệt bao, vải dệt, dệt đáy thảm,..

Danh mục:

Chỉ số MI: 4.0
Xuất xứ: Ả rập Xê út
Hãng sản xuất: Petro Rabigh
Thông số kỹ thuật của hạt nhựa nhựa PP Yarn FY4012E:  Đính kèm
Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa nhựa PP Yarn FY4012E: Đính kèm
Công dụng sản xuất: Dệt bao, vải dệt, dệt đáy thảm,..