Menu Đóng

Hạt nhựa PP 1040F

Chỉ số MI: 3.0
Xuất xứ: Đài Loan
Hãng sản xuất: Formosa
Thông số kỹ thuật của hạt nhựa PP Yarn 1040F:  Đính kèm
Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa PP Yarn 1040F: Đính kèm
Công dụng sản xuất: Dệt bao, dệt đáy thảm, dây thừng, bàn chải,..

Danh mục:

Chỉ số MI: 3.0
Xuất xứ: Đài Loan
Hãng sản xuất: Formosa
Thông số kỹ thuật của hạt nhựa PP Yarn 1040F:  Đính kèm
Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa PP Yarn 1040F: Đính kèm
Công dụng sản xuất: Dệt bao, dệt đáy thảm, dây thừng, bàn chải,..