Menu Đóng

Hạt nhựa LLDPE F20S009

– Chỉ số MI: 0.9
– Xuất xứ: Ấn Độ
– Hãng sản xuất: Gail
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa LLDPE F20S009: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa LLDPE F20S009: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Film, bao bì đựng vật nặng, chất lỏng,…

Danh mục:

– Chỉ số MI: 0.9
– Xuất xứ: Ấn Độ
– Hãng sản xuất: Gail
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa LLDPE F20S009: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa LLDPE F20S009: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Film, bao bì đựng vật nặng, chất lỏng,…