Menu Đóng

Hạt nhựa LLDPE 7420D1

– Chỉ số MI: 2
– Xuất xứ: Thái Lan
– Hãng sản xuất: PTT
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa LLDPE 7420D: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa LLDPE 7420D: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Films, túi xách…
Danh mục:
– Chỉ số MI: 2
– Xuất xứ: Thái Lan
– Hãng sản xuất: PTT
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa LLDPE 7420D: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa LLDPE 7420D: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Films, túi xách…