Menu Đóng

Hạt nhựa LLDPE Q2018H

– Chỉ số MI: 2.0
– Xuất xứ: Qatar
– Hãng sản xuất: Qatofin
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa LLDPE Q2018H: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa LLDPE Q2018H: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Các loại Film trong tiêu dùng và công nghiệp,
Danh mục:
– Chỉ số MI: 2.0
– Xuất xứ: Qatar
– Hãng sản xuất: Qatofin
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa LLDPE Q2018H: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa LLDPE Q2018H: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Các loại Film trong tiêu dùng và công nghiệp,