Menu Đóng

Hạt nhựa HDPE HDI0661U1

Chỉ số MI: 6.2
Xuất xứ: Braxin
Hãng sản xuất: Braskem
Thông số kỹ thuật của hạt nhựa HDPE Ép HDI0661U1: Đính kèm
Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa HDPE Ép HDI0661U1:
Công dụng sản xuất: Pallet, thùng rác, thùng hoa quả, ép nắp chai lọ,…

Chỉ số MI: 6.2
Xuất xứ: Braxin
Hãng sản xuất: Braskem
Thông số kỹ thuật của hạt nhựa HDPE Ép HDI0661U1: Đính kèm
Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa HDPE Ép HDI0661U1:
Công dụng sản xuất: Pallet, thùng rác, thùng hoa quả, ép nắp chai lọ,…