Menu Đóng

Hạt nhựa HDPE 50MA180

Chỉ số MI: 20
Xuất xứ: Ấn Độ
Hãng sản xuất: RELIANCE
Thông số kỹ thuật của hạt nhựa HDPE HD50MA180: Đính kèm
Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa HDPE HD50MA180: Đính kèm
Công dụng sản xuất: Thùng đựng đồ, đồ gia dụng,…

Chỉ số MI: 20
Xuất xứ: Ấn Độ
Hãng sản xuất: RELIANCE
Thông số kỹ thuật của hạt nhựa HDPE HD50MA180: Đính kèm
Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa HDPE HD50MA180: Đính kèm
Công dụng sản xuất: Thùng đựng đồ, đồ gia dụng,…