Menu Đóng

Hạt nhựa HDPE 5818J

– Chỉ số MI: 18
– Xuất xứ: Thái Lan
– Hãng sản xuất: SCG
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa HDPE Ép 5818J: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa HDPE Ép 5818J: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Đồ dùng gia đình, đồ chơi…
– Chỉ số MI: 18
– Xuất xứ: Thái Lan
– Hãng sản xuất: SCG
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa HDPE Ép 5818J: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa HDPE Ép 5818J: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Đồ dùng gia đình, đồ chơi…