Menu Đóng

Hạt nhựa PP L670M

– Chỉ số MI: 28
– Xuất xứ: Hàn Quốc
– Hãng sản xuất: Lotte
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa PP Tráng L670M: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa PP Tráng L670M: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Tráng màng, film
– Chỉ số MI: 28
– Xuất xứ: Hàn Quốc
– Hãng sản xuất: Lotte
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa PP Tráng L670M: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa PP Tráng L670M: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Tráng màng, film