Menu Đóng

Hạt nhựa PP 9415

Chỉ số MI: 30
Xuất xứ: Singapore
Hãng sản xuất: TPC
Thông số kỹ thuật của hạt nhựa PP Tráng 9415:  Đính kèm
Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa PP Tráng 9415: Đính kèm
Công dụng sản xuất: Tráng lên bao bì,…

Chỉ số MI: 30
Xuất xứ: Singapore
Hãng sản xuất: TPC
Thông số kỹ thuật của hạt nhựa PP Tráng 9415:  Đính kèm
Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa PP Tráng 9415: Đính kèm
Công dụng sản xuất: Tráng lên bao bì,…