Menu Đóng

Hạt nhựa PP HP40G

Chỉ số MI: 4.0
Xuất xứ: Ả rập Xê út
Hãng sản xuất: Aramco
Thông số kỹ thuật của hạt nhựa PP Yarn HP40G:  Đính kèm
Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa PP Yarn HP40G: Đính kèm
Công dụng sản xuất: Vải dệt, túi dệt,..

Danh mục:

Chỉ số MI: 4.0
Xuất xứ: Ả rập Xê út
Hãng sản xuất: Aramco
Thông số kỹ thuật của hạt nhựa PP Yarn HP40G:  Đính kèm
Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa PP Yarn HP40G: Đính kèm
Công dụng sản xuất: Vải dệt, túi dệt,..