Menu Đóng

Hạt nhựa PP 7032E3

Chỉ số MI: 4.0
Xuất xứ: Singapore
Hãng sản xuất: ExxonMobil
Thông số kỹ thuật của hạt nhựa PP Block Copo 7032E3: Đính kèm
Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa PP Block Copo 7032E3: Đính kèm
Công dụng sản xuất: Đồ chơi, hàng tiêu dùng, khay đựng PIN,…

Danh mục:

Chỉ số MI: 4.0
Xuất xứ: Singapore
Hãng sản xuất: ExxonMobil
Thông số kỹ thuật của hạt nhựa PP Block Copo 7032E3: Đính kèm
Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa PP Block Copo 7032E3: Đính kèm
Công dụng sản xuất: Đồ chơi, hàng tiêu dùng, khay đựng PIN,…