Menu Đóng

Hạt nhựa PP 348N

– Chỉ số MI: 11
– Xuất xứ: Ả rập Xê út
– Hãng sản xuất: Basell
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa PPCopo 348N: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa PP Copo 348N: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Hộp nhựa, hộp đựng thực phẩm…
Danh mục:
– Chỉ số MI: 11
– Xuất xứ: Ả rập Xê út
– Hãng sản xuất: Basell
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa PPCopo 348N: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa PP Copo 348N: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Hộp nhựa, hộp đựng thực phẩm…