Menu Đóng

Hạt nhựa PP 6731

– Chỉ số MI: 25
– Xuất xứ: Ả rập Xê út
– Hãng sản xuất: Sabic
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa PP Copo 6731: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa PP Copo 6731: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Đồ dùng gia đình, hộp đựng thực phẩm…
Danh mục:
– Chỉ số MI: 25
– Xuất xứ: Ả rập Xê út
– Hãng sản xuất: Sabic
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa PP Copo 6731: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa PP Copo 6731: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Đồ dùng gia đình, hộp đựng thực phẩm…