Menu Đóng

Hạt nhựa PP 1104K

Chỉ số MI: 3.2
Xuất xứ: Ả rập Xê út
Hãng sản xuất: APC
Thông số kỹ thuật của hạt nhựa PP Film 1104K:  Đính kèm
Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa PP Film 1104K: Đính kèm
Công dụng sản xuất: OPP films, dệt thảm,..

Danh mục:

Chỉ số MI: 3.2
Xuất xứ: Ả rập Xê út
Hãng sản xuất: APC
Thông số kỹ thuật của hạt nhựa PP Film 1104K:  Đính kèm
Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa PP Film 1104K: Đính kèm
Công dụng sản xuất: OPP films, dệt thảm,..