Menu Đóng

Hạt nhựa PP 1128N

– Chỉ số MI: 10.5
– Xuất xứ: Ả rập Xê út
– Hãng sản xuất: APC
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa PP Film 1128N: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa PP Film 1128N: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Kéo mang film…
Danh mục:
– Chỉ số MI: 10.5
– Xuất xứ: Ả rập Xê út
– Hãng sản xuất: APC
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa PP Film 1128N: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa PP Film 1128N: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Kéo mang film…