Menu Đóng

Hạt nhựa PET 6801

– Chỉ số IV: 0.84
– Xuất xứ: Malaysia
– Hãng sản xuất: RECRON
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa PET 6801: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa PET 6801: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Thổi chai,…
Danh mục:
– Chỉ số IV: 0.84
– Xuất xứ: Malaysia
– Hãng sản xuất: RECRON
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa PET 6801: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa PET 6801: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Thổi chai,…