Menu Đóng

Hạt nhựa PET COOL 80 – 82

– Chỉ số IV: 0.80-0.82
– Xuất xứ: Hàn Quốc
– Hãng sản xuất: Lotte
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa PET COOL 80-82: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa PET COOL 80-82: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Thổi chai,…
Danh mục:
– Chỉ số IV: 0.80-0.82
– Xuất xứ: Hàn Quốc
– Hãng sản xuất: Lotte
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa PET COOL 80-82: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa PET COOL 80-82: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Thổi chai,…