Menu Đóng

Hạt nhựa LLDPE 2111BS

– Chỉ số MI: 1.1
– Xuất xứ: Ả rập Xê út
– Hãng sản xuất: Aramco
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa LLDPE 2111BS: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa LLDPE 2111BS: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Màng lót dày, túi đựng đồ, túi bọc quần áo, màng phủ nông nghiệp, túi đựng rác,…
Danh mục:
– Chỉ số MI: 1.1
– Xuất xứ: Ả rập Xê út
– Hãng sản xuất: Aramco
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa LLDPE 2111BS: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa LLDPE 2111BS: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Màng lót dày, túi đựng đồ, túi bọc quần áo, màng phủ nông nghiệp, túi đựng rác,…