Menu Đóng

Hạt nhựa LLDPE 120W

– Chỉ số MI: 1
– Xuất xứ: Ả rập Xê út
– Hãng sản xuất: Sabic
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa LLDPE 120W: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa LLDPE 120W: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Túi đựng thực phẩm lạnh, túi bánh mì, túi đựng quần áo mới,…
Danh mục:
– Chỉ số MI: 1
– Xuất xứ: Ả rập Xê út
– Hãng sản xuất: Sabic
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa LLDPE 120W: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa LLDPE 120W: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Túi đựng thực phẩm lạnh, túi bánh mì, túi đựng quần áo mới,…