Menu Đóng

Hạt nhựa HDPE HDF1050

Chỉ số MI: 0.06
Xuất xứ: Mexico
Hãng sản xuất: Braskem
Thông số kỹ thuật của hạt nhựa HDPE Film HDF1050: Đính kèm
Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa HDPE Film HDF1050: Đính kèm
Công dụng sản xuất: Sản xuất các loại film rất mỏng

Chỉ số MI: 0.06
Xuất xứ: Mexico
Hãng sản xuất: Braskem
Thông số kỹ thuật của hạt nhựa HDPE Film HDF1050: Đính kèm
Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa HDPE Film HDF1050: Đính kèm
Công dụng sản xuất: Sản xuất các loại film rất mỏng