Menu Đóng

Hạt nhựa HDPE HF5110

Chỉ số MI: 10
Xuất xứ: IRAN
Hãng sản xuất: NPC
Thông số kỹ thuật của hạt nhựa HDPE Film HF5110: Đính kèm
Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa HDPE Film HF5110: Đính kèm
Công dụng sản xuất: Thổi túi, film,…

Chỉ số MI: 10
Xuất xứ: IRAN
Hãng sản xuất: NPC
Thông số kỹ thuật của hạt nhựa HDPE Film HF5110: Đính kèm
Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa HDPE Film HF5110: Đính kèm
Công dụng sản xuất: Thổi túi, film,…