Menu Đóng

Hạt nhựa HDPE 5831

– Chỉ số MI: 0.3
– Xuất xứ: Ả rập Xê út
– Hãng sản xuất: Basell
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa HDPE Thổi 5831: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa HDPE Thổi 5831: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Chai nhựa, đồ chơi,…
– Chỉ số MI: 0.3
– Xuất xứ: Ả rập Xê út
– Hãng sản xuất: Basell
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa HDPE Thổi 5831: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa HDPE Thổi 5831: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Chai nhựa, đồ chơi,…