Menu Đóng

Hạt nhựa HDPE 5502BN QATAR

– Chỉ số MI: 0.35
– Xuất xứ: QATAR
– Hãng sản xuất: QCHEM
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa HDPE Thổi 5502BN QATAR: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa HDPE Thổi 5502BN QATAR: Đính kèm 
– Công dụng sản xuất: Đóng gói ngành dược, đóng gói thực phẩm…
– Chỉ số MI: 0.35
– Xuất xứ: QATAR
– Hãng sản xuất: QCHEM
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa HDPE Thổi 5502BN QATAR: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa HDPE Thổi 5502BN QATAR: Đính kèm 
– Công dụng sản xuất: Đóng gói ngành dược, đóng gói thực phẩm…