Menu Đóng

Hạt nhựa HDPE B1258

Chỉ số MI: 0.25
Xuất xứ: Ả rập Xê út
Hãng sản xuất: TASNEE
Thông số kỹ thuật của hạt nhựa HDPE Thổi B1258:  Đính kèm
Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa HDPE Thổi B1258: Đính kèm
Công dụng sản xuất: Thổi hộp thực phẩm, đồ gia dụng,…

Chỉ số MI: 0.25
Xuất xứ: Ả rập Xê út
Hãng sản xuất: TASNEE
Thông số kỹ thuật của hạt nhựa HDPE Thổi B1258:  Đính kèm
Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa HDPE Thổi B1258: Đính kèm
Công dụng sản xuất: Thổi hộp thực phẩm, đồ gia dụng,…