Menu Đóng

Hạt nhựa HDPE 2855

– Chỉ số MI: 0.35
– Xuất xứ: Thái Lan
– Hãng sản xuất: IRPC
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa HDPE Thổi 2855: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa HDPE Thổi 2855: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Lọ hoá chất, lọ mỹ phẩm…
– Chỉ số MI: 0.35
– Xuất xứ: Thái Lan
– Hãng sản xuất: IRPC
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa HDPE Thổi 2855: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa HDPE Thổi 2855: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Lọ hoá chất, lọ mỹ phẩm…