Menu Đóng

Hạt nhựa ABS PA709

– Chỉ số MI: 0.5
– Xuất xứ: Đài Loan
– Hãng sản xuất: CHIMEI
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa ABS PA709: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa ABS PA709: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Mũ bảo hiểm, long đen ống nước, ống nước,…
Danh mục:
– Chỉ số MI: 0.5
– Xuất xứ: Đài Loan
– Hãng sản xuất: CHIMEI
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa ABS PA709: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa ABS PA709: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Mũ bảo hiểm, long đen ống nước, ống nước,…