Menu Đóng

Hạt nhựa ABS 750SW

Mô tả:

– Chỉ số MI: 38
– Xuất xứ: Hàn Quốc
– Hãng sản xuất: Kumho Petrochemical
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa ABS 750SW: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa ABS 750SW: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Sản phẩm điện, điện tử, đồ dùng gia đình,…
Danh mục:
– Chỉ số MI: 38
– Xuất xứ: Hàn Quốc
– Hãng sản xuất: Kumho Petrochemical
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa ABS 750SW: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa ABS 750SW: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Sản phẩm điện, điện tử, đồ dùng gia đình,…