Menu Đóng

Hạt nhựa SAN 80HF

Chỉ số MI: 3
Xuất xứ: Hàn Quốc
Hãng sản xuất: LG CHEM
Thông số kỹ thuật của hạt nhựa SAN 80HF:  Đính kèm
Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa SAN 80HF: Đính kèm
Công dụng sản xuất: Cánh quạt, hộp đựng thực phẩm,…

Danh mục:

Chỉ số MI: 3
Xuất xứ: Hàn Quốc
Hãng sản xuất: LG CHEM
Thông số kỹ thuật của hạt nhựa SAN 80HF:  Đính kèm
Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa SAN 80HF: Đính kèm
Công dụng sản xuất: Cánh quạt, hộp đựng thực phẩm,…