Menu Đóng

Hạt nhựa PPH0702

– Chỉ số MI: 7
– Xuất xứ: Phillipines
– Hãng sản xuất: JG SUMMIT
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa PP Film PHF0702: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa PP Film PHF0702:: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Các loại film mỏng từ 8 đến 15 microns, bao bì thực phẩm, bao bì các loại,..
Danh mục:
– Chỉ số MI: 7
– Xuất xứ: Phillipines
– Hãng sản xuất: JG SUMMIT
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa PP Film PHF0702: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa PP Film PHF0702:: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Các loại film mỏng từ 8 đến 15 microns, bao bì thực phẩm, bao bì các loại,..