Menu Đóng

Hạt nhựa PP HP462S

Chỉ số MI: 36
Xuất xứ: Ả rập Xê út
Hãng sản xuất: BASELL
Thông số kỹ thuật của hạt nhựa vải sợ không dệt PP HP462S:  Đính kèm
Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa vải sợ không dệt PP HP462S: Đính kèm
Công dụng sản xuất: Vải không dệt, kéo sợi, quần áo bảo hộ,…

Chỉ số MI: 36
Xuất xứ: Ả rập Xê út
Hãng sản xuất: BASELL
Thông số kỹ thuật của hạt nhựa vải sợ không dệt PP HP462S:  Đính kèm
Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa vải sợ không dệt PP HP462S: Đính kèm
Công dụng sản xuất: Vải không dệt, kéo sợi, quần áo bảo hộ,…