Menu Đóng

Hạt nhựa PP H030SG

– Chỉ số MI: 3.4
– Xuất xứ: Ấn Độ
– Hãng sản xuất: Reliance
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa PP Yarn H030SG: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa PP Yarn H030SG: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Kéo sợi, dệt bao bì,…
Danh mục:
– Chỉ số MI: 3.4
– Xuất xứ: Ấn Độ
– Hãng sản xuất: Reliance
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa PP Yarn H030SG: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa PP Yarn H030SG: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Kéo sợi, dệt bao bì,…