Menu Đóng

Hạt nhựa LDPE N125Y

– Chỉ số MI: 2.5
– Xuất xứ: Malaysia
– Hãng sản xuất: PETLIN
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa LDPE Film N125Y: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa LDPE Film N125Y: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Màng phủ nông nghiệp, túi xách, màng giảm sóc…
– Chỉ số MI: 2.5
– Xuất xứ: Malaysia
– Hãng sản xuất: PETLIN
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa LDPE Film N125Y: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa LDPE Film N125Y: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Màng phủ nông nghiệp, túi xách, màng giảm sóc…