Menu Đóng

Hạt nhựa LDPE LDF2023S1

– Chỉ số MI: 2.00
– Xuất xứ: Mexico
– Hãng sản xuất: Braskem
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa LDPE FILM LDF2023S1: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa LDPE FILM LDF2023S1: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Túi, túi xách, các loại film,…

– Chỉ số MI: 2.00
– Xuất xứ: Mexico
– Hãng sản xuất: Braskem
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa LDPE FILM LDF2023S1: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa LDPE FILM LDF2023S1: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Túi, túi xách, các loại film,…