Menu Đóng

Hạt nhựa LDPE 712

– Chỉ số MI: 12
– Xuất xứ: Hoa Kỳ
– Hãng sản xuất: Marco Polo
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa LDPE Tráng 712: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa LDPE Tráng 712: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Tráng màng
– Chỉ số MI: 12
– Xuất xứ: Hoa Kỳ
– Hãng sản xuất: Marco Polo
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa LDPE Tráng 712: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa LDPE Tráng 712: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Tráng màng