Menu Đóng

Hạt nhựa LDPE 15803

– Chỉ số MI: 2.0
– Xuất xứ: Nga
– Hãng sản xuất: Sibur
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa LDPE Film 15803: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa LDPE Film 15803: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Màng mỏng, màng kỹ thuật và  màng đóng gói,…
– Chỉ số MI: 2.0
– Xuất xứ: Nga
– Hãng sản xuất: Sibur
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa LDPE Film 15803: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa LDPE Film 15803: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Màng mỏng, màng kỹ thuật và  màng đóng gói,…