Menu Đóng

Hạt nhựa FU149S OB1.1

Chỉ số MI: 1.1
Xuất xứ: Hàn Quốc
Hãng sản xuất: SK
Thông số kỹ thuật của hạt nhựa LLDPE OFF –  FU149S OB1.1: Đính kèm
Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa LLDPE OFF – FU149S OB1.1: Đính kèm
Công dụng sản xuất: Thổi túi các loại

Chỉ số MI: 1.1
Xuất xứ: Hàn Quốc
Hãng sản xuất: SK
Thông số kỹ thuật của hạt nhựa LLDPE OFF –  FU149S OB1.1: Đính kèm
Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa LLDPE OFF – FU149S OB1.1: Đính kèm
Công dụng sản xuất: Thổi túi các loại