Menu Đóng

Hạt nhựa EVA N8038

– Chỉ số MI: 2.3
– Xuất xứ: Thái Lan
– Hãng sản xuất: TPI
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa EVA N8038: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa EVA N8038: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Đồ chơi trẻ em, dầy dép,…
Danh mục:
– Chỉ số MI: 2.3
– Xuất xứ: Thái Lan
– Hãng sản xuất: TPI
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa EVA N8038: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa EVA N8038: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Đồ chơi trẻ em, dầy dép,…